Skip to content

I am gladiator

Ostatnio mieliście okazję budować piramidę. Mam nadzieję, że jakaś stanęła. Dziś przebieranki, ale z rozsądkiem. Nie będziemy ubierać sukienek, bo w nich ciężko byłoby walczyć. Nie idziemy na pokaz mody, lecz na arenę. Dziś możecie przygotować do walki swojego gladiatora.

Krótki rys historyczny

Gladiatorzy
Gladiatorzy

Gladiatorami byli zazwyczaj niewolnicy, ale zdarzali się byli żołnierzami. Skąd się wzięli? Walki gladiatorów swoje początki brały w ofiarach składanych podczas uroczystości pogrzebowych. Z czasem stały się „zabawą” połączoną z hazardem. Walki toczyły się nie tylko między „wojownikami”, lecz nieraz musieli walczyć z dzikimi zwierzętami. Bogaci posiadali gladiatorów i wystawiali ich do walki. Gdy jednak ktoś źle wypadł, mógł byś sprzedany, a bogaty Rzymianin kupował następnego.

Gladiatorów szkolono w specjalnej szkole. Tam zapoznawali się z bronią i różnymi sposobami walk. Można mówić o kilku typach gladiatorów, jak np.:

1 – Eques – w walce jeździli na koniu, a ich uzbrojenie składało się z: tarczy, lancy i krótkiego miecza. Na sobie mieli zbroję łuskową

2 – Laquearius – swojego przeciwnika wiązali za pomocą lassa, a potem zabijali sztyletem.

3 – Myrmilon – mieli hełmy przypominające rybie głowy. Do walki używali krótki miecz i prostokątną tarczę.

4 -Retiarius – na arenie posługiwali się trójzębem i siecią. Nosili duży pas i naramiennik chroniący ich lewą stronę.

5 – Provocator – jako jedyni używali napierśniki, a w walce posługiwali się prostokątną tarczą i krótkim mieczem, a walczyć mogli jedynie z innymi prowokatorem.

6 – Trak – na głowie mieli hełm zdobiony ptakiem. Prowadzono walkę za pomocą kwadratowej lub owalnej tarczy i zakrzywionego noża.

7 – Gal – mieli owalną lub długą tarczę, miecz i tarczę.

8 – Essedarius – walczył w rydwanie.

Jako ochronę zazwyczaj mogli mieć nagolennice i ochronny rękaw. Prócz prowokatorów nie mieli napierśników.

Już trochę wiesz o ubiorze i wyposażeniu gladiatorów, zatem spróbuj swoich sił w grze. Pamiętaj, że nie z każdą bronią pokonasz danego przeciwnika.

Link do gry:

http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/gladiator/index_embed.shtml