Skip to content

All posts by o-historii.pl - 33. page

Mniejszości narodowe II RP

Pierwsza wojna światowa oprócz wielu zniszczeń i śmierci milionów ludzi przyniosła przemianę stosunków politycznych oraz zmiany terytorialne. Po ponad 100 latach powstaje państwo polskie, które wciągu dwudziestolecia wojennego było nękane przez wiele problemów politycznych, społecznych oraz kulturowych. Do jednych z nich należy sprawa mniejszości narodowych. Terytorium II Rzeczpospolitej zamieszkiwali nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Słowacy, Czesi, Niemcy, Żydzi oraz inne mniejszości. W swojej pracy postaram się ukazać liczbę mniejszości, jej rozmieszczenie, charakter ludności oraz wpływ, jaki wywierały na życie społeczne i polityczne. Przedstawię również ich sytuację prawną w Polsce. Continue reading

Claude Lévi-Strauss, Druga strona księżyca. Pisma o Japonii [rozmyślania o książce]

W ubiegłym roku dzięki Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ) w serii Cultura ukazała się książka o wdzięcznie brzmiącym tytule – Druga strona księżyca. Pisma o Japonii autorstwa, nieżyjącego już od kilku lat, francuskiego antropologa Claude Lévi-Straussa. Wydana w miękkiej, broszurowej oprawie, liczy łącznie 168 stron. Praca jest synkretycznym tomem, w którym zebrano rozproszone (po innych pracach naukowych), bądź nieopublikowane dotychczas pisma o Japonii1, napisane na przestrzeni dwudziestu dwóch lat (od 1979 do 2001 roku). Część z nich jest pokłosiem jego kilkakrotnych wypraw do Kraju Kwitnącej Wiśni, inne zaś stanowią wyniki jego wieloletnich rozważań. Continue reading