Skip to content

Bydgoszcz – najważniejsze wydarzenia z historii miasta

Bydgoszcz – miasto warte zobaczenia. Lecz zanim tam wyruszycie, zapoznajcie się z jej historią.

28 VI 1238 r. – w „Roczniku kapituły gnieźnieńskiej” zostaje wymieniony kasztelan bydgoski o imieniu Sędzisław (bądź Sulisław).

1331 r. – Bydgoszcz opanowana przez Krzyżaków.

Makieta zamku bydgoskiego
Makieta zamku bydgoskiego

8 VII 1343 r. – zawarcie polsko-krzyżackiego pokoju w Kaliszu, na mocy którego Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską.

19 IV 1346 r. – król Kazimierz Wielki nadaje Bydgoszczy prawa miejskie – akt lokacyjny zostaje wystawiony w Brześciu Kujawskim.

2 XI 1398 r. – pierwsza wzmianka o karmelitach w Bydgoszczy – przybyli oni do miasta na podstawie wydanego rok wcześniej zezwolenia królowej Jadwigi.

29-30 VIII 1409 r.  – zajęcie Bydgoszczy przez Krzyżaków.

6 X 1409 r. – odbicie Bydgoszczy przez Władysława Jagiełłę – początek działań polskich wojsk w wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej.

17 VIII 1466 r. – król Kazimierz Jagiellończyk zawiera w Bydgoszczy sojusz z księciem słupskim Erykiem; po tym wydarzeniu Krzyżacy decydują się na rozmowy pokojowe – skutkuje to zawarciem pokoju toruńskiego i końcem wojny trzynastoletniej.

1480 r. – do Bydgoszczy przybywa zakon bernardynów.

1613 r. – zostaje otwarta Mennica Królewska, będąca w latach 1627-1644 jedyną mennicą w Koronie.

1617 r. – sprowadzenie jezuitów do Bydgoszczy.

1621 r. – z okazji zwycięstwa nad Turkami pod Chocimiem, w bydgoskiej mennicy wybito jedną z największych i najcenniejszych monet w historii Europy – 100 dukatów Zygmunta III Wazy.

VIII 1655 r. – Szwedzi zaatakowali i zdobyli Bydgoszcz. W miejscu ulokowania szwedzkiego obozu znajduje się obecnie jedno z większych osiedli mieszkaniowych – Szwederowo.

1656 r. – zrujnowanie zamku bydgoskiego przez Szwedów.

Bydgoszcz - plan miasta z 1657 r.
Bydgoszcz – plan miasta z 1657 r.

6 XI 1657 r. – król Jan Kazimierz i elektor pruski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern podpisują na Starym Rynku traktaty welawsko-bydgoskie – zerwały one sojusz antypolski, ale skutkowały jednocześnie uniezależnieniem Prus.

1707 r. – wkroczenie wojsk pruskich na początku roku i szwedzkich z jego końcem.

1708 r. – pożar Ratusza.

1709 r. – zaraza i wyludnienie Bydgoszczy, co skutkuje upadkiem miasta i utratą jego znaczenia.

1772 r. – Bydgoszcz zostaje włączona w granice Prus, w ramach nowo utworzonej prowincji Prusy Zachodnie (I rozbiór Polski).

1773-1774 r. – budowa Kanału Bydgoskiego łączącego Odrę z Wisłą.

X 1794 r. – w trakcie insurekcji kościuszkowskiej generał Jan Henryk Dąbrowski odebrał Bydgoszcz zaborcy – miasto znajdowało się w polskich rękach tylko dwa tygodnie.

15 XI 1806 r. – pierwsze oddziały wojsk francuskich wkraczają do miasta.

19 II 1807 r. – oficjalne oficjalnie staje się częścią Księstwa Warszawskiego jako stolica jednego z sześciu Departamentów.

1815 r. – po klęsce Napoleona Bydgoszcz wraca pod panowanie pruskie i zostaje stolicą regencji bydgoskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim.

5 XI 1849 r. – Bydgoszcz staje się siedzibą Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodniej – pierwszej na świecie dyrekcji kolejowej.

1851 r. – otwarcie linii kolejowej łączącej Bydgoszcz z Berlinem. Bydgoszcz staje się siedzibą Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodniej – pierwszej na świecie dyrekcji kolejowej.

18 I 1871 r. – Bydgoszcz wraz z pozostałymi ziemiami zaboru pruskiego wchodzi w skład cesarstwa niemieckiego.

27 IX 1879 r. – otwarcie Portu Drzewnego w Bydgoszczy.

3 VII 1896 r. – na ulice miasta wyjeżdża pierwszy tramwaj elektryczny.

3 IX 1896 r. – otwarcie gmachu Teatru Miejskiego przy Placu Teatralnym.

20 I 1920 r. – Bydgoszcz powraca do Polski na mocy postanowień traktatu wersalskiego – staje się miastem powiatowym w województwie poznańskim.

2 I 1923 r. – powstaje Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, jedno z najstarszych towarzystw tego typu w Polsce.

1 IV 1938 r. – na mocy reformy administracyjnej Bydgoszcz wchodzi w skład województwa pomorskiego.

3-4 IX 1939 r. – bydgoska „krwawa niedziela” stłumienie dywersji niemieckiej przez Wojsko Polskie i miejscową Straż Obywatelską, wykorzystywane przez propagandę III Rzeszy jako pretekst do późniejszych masowych egzekucji.

5 IX 1939 r. – miasto zajmują wojska niemieckie, rozpoczyna się okres okupacji. Następuje likwidacja inteligencji bydgoskiej w ramach tzw. akcji „Tannenberg”.

1 XI 1939 r. – rozstrzelanie grupy 52 nauczycieli bydgoskich w tzw. „Dolinie Śmierci” pod Fordonem.

23-26 I 1945 r. – do Bydgoszczy wkraczają wojska polskie i radzieckie.

22 II 1945 r. – podniesienie Bydgoszczy do rangi miasta wojewódzkiego.

Bydgoszcz - widok na Brdę
Bydgoszcz – widok na Brdę

1973 r. – włączenie do Bydgoszczy miasteczka Fordon; rozpoczęcie budowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, będącego obecnie największym parkiem miejskim w Polsce.

19 III 1981 r. – tzw. prowokacja bydgoska – pobicie działaczy NSZZ Solidarność podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej.

1 I 1999 r. – Bydgoszcz zostaje współstolicą nowo utworzonego województwa kujawsko-pomorskiego i siedzibą wojewody kujawsko-pomorskiego.

11 X 2002 r. – oddanie do użytkowania hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka, pełniącej funkcje sportowe, koncertowe i wystawowe.

24 II 2004 r. – ustanowienie diecezji bydgoskiej przez papieża Jana Pawła II.

1 IX 2005 r. – przekształcenie dotychczasowej Akademii Bydgoskiej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

22 XI 2006 r. – przekształcenie dotychczasowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

27 XI 2010 r. – organizacja przez Bydgoszcz Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage (odbywał się on w Bydgoszczy również w latach następnych).