Skip to content

Archiwistyka

Nowelizacja Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jakie zmiany od 1 listopada 2015 r.?

 

  Po kilku latach oczekiwania na zmiany w polskim prawie archiwalnym Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Została ona podpisana przez Prezydenta RP 3 kwietnia 2015 r., wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, a więc 1 listopada 2015 roku. Continue reading

Międzynarodowy Dzień Archiwów 9 czerwca 2015 roku

Archiwiści nie gorsi i swoje święto mają. Ustanowiła je w 2008 roku Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA). Jest to już ósmy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Jak co roku, do jego obchodów włączają się archiwa polskie, organizując wystawy, pokazy, warsztaty i spotkania z archiwistami. Zainteresowani mogą uzyskać pomoc w zakresie prowadzenia archiwum rodzinnego, odszukania miejsc przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po zlikwidowanych zakładach pracy, spróbować swoich umiejętności przy odczytywaniu materiałów archiwalnych.
Continue reading