Skip to content

Artykuły - 8. page

cytadela

Największy zamach terrorystyczny w historii Polski, czyli zamach w Cytadeli

Terroryzm jest uznawany za jedno z największych zagrożeń współczesnego świata, a strach przed kolejnymi atakami osiąga w niektórych państwach rozmiary nierzadko nawet nieproporcjonalne do rzeczywistego prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Na tym tle sytuacja  Polski wydaje się być zadowalająca. Według ostatniego, opublikowanego w 2012 roku przez MSW Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce zagrożenie zamachami terrorystycznymi „utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie, a terytorium RP traktowane było jedynie jako cel rezerwowy ewentualnych zamachów”. Ponadto według badań CBOS prawie trzech na czterech Polaków czuje się bezpiecznie, co stanowi najlepszy wynik od 1989 roku. Warto przypomnieć, że sytuacja nie zawsze tak wyglądała, czego jaskrawym przykładem był okres II Rzeczypospolitej.
Continue reading

zaolzie

Rewindykacja Zaolzia i proces jego przejmowania w świetle „Słowa Pomorskiego” i „Kuriera Bydgoskiego”

Przejęcie przez Czechosłowację ultimatum rządu polskiego oznaczało wyrażenie zgody na przyłączenie do Polski powiatów Czeski Cieszyn i Frysztat a także niewielkich terytoriów należących do powiatu Frydek. Polsce wówczas przypadło 801,5 km2, które były zamieszkiwane przez 227 399 osób, co według spisu z 1930 roku wynosiło 35 % ludności polskiej[1].

Continue reading

Neron i Agrypina

Burrus. Szlachetny prefekt pretorianów?

Prefektem pretorianów, na temat którego mamy stosunkowo wiele informacji, jest Sekstus Afraniusz Burrus (Sextus Afranius Burrus). W literaturze nie znalazłem zbyt wielu fragmentów na temat życia Burrusa przed tym, jak został prefektem pretorianów. W źródłach, do których miałem dostęp, na próżno można szukać informacji także na temat daty jego narodzin.
Continue reading

Jackie na froncie

Wierny kompan Jackie, czyli pawian wśród żołnierzy podczas I wojny światowej

Wszyscy kojarzą zapewne historię niedźwiedzia Wojtka, który był częścią polskich oddziałów podczas II wojny światowej. Jednak w historii świata pojawiają się także inne zwierzęta – słonie podczas wyprawy Hannibala, gołębie w trakcie II wojny światowej, konie marszałka Józefa Piłsudskiego czy Aleksandra Wielkiego. Continue reading