Skip to content

Kujawsko-Pomorskie

Wykaz organizacji i ugrupowań podziemia niepodległościowego działających na terenie Grudziądza i powiatu grudziądzkiego w latach 1945–1956

Powojenne podziemie niepodległościowe było dużym ruchem antykomunistycznym, ruchem partyzanckim, który walczył o wolną i niezawisłą Polskę na terenie całego kraju. Organizacje antykomunistyczne stawiały sobie za cel nadrzędny walkę z „władzą ludową” i dopełniającą się sowietyzacją kraju. Continue reading

Niech się święci 1 maja. Obchody pierwszomajowe w powiecie grudziądzkim w latach 1948–1956

Każde państwo na świecie posiada w swoim kalendarzu uroczystości, które w stałej lub zmodyfikowanej formie przetrwały do dzisiaj. Współczesna Polska posiada kilka takich świąt, jak chociażby rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (tradycyjnego święta, hucznie obchodzonego przed wojną, które w okresie PRL wykreślano z kalendarza oficjalnych świąt państwowych). Wiele ze świąt PRL-owskiej Polski nie przetrwało do dzisiaj nawet w zmienionej formie. Wyjątkiem jest zapewne Święto Pracy, które nie ma już takiej wymowy jak w latach 1944–1989. Continue reading