Skip to content

os czasu

Imperium Mongołów

Ojczyzną Mongołów są obszary dzisiejszej Mongolii, Mandżurii oraz południowo–wschodniej Syberii. Zajmowali się oni przede wszystkim pasterstwem, gdyż mało urodzajne ziemie Azji zmuszały ich do prowadzenia koczowniczego trybu życia. Wiek XII przyniósł wśród Mongołów rozwarstwienie majątkowe. Bogacze uzależniali od siebie uboższych członków plemienia, tworząc tzw. ordy. One z kolei łączyły się w większe jednostki plemienne, na czele których stał wódz, nazywany wielkim chanem. Jemu przysługiwała nieograniczona władza nas współplemieńcami. Poprzez walki staczane przez poszczególne plemiona kształtowały się pierwsze państwa barbarzyńskie, ale były one jednak efemerydami. Continue reading

Obozy koncentracyjne III Rzeszy – życie codzienne kobiet

Obóz kobiecy w Ravensbrück na początku był prostokątem o wymiarach około 100 x 200 m, który otoczono 4-metrowym murem i siedmioma szeregami drutu pod napięciem. Do 1940 r. składał się z 16 budynków. W obozie były pomieszczenia przeznaczone na pralnie, magazyn na odzież i żywność oraz na 13 bloków mieszkalnych. Był też blok karny i więzienie. Continue reading

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

W ostatnim czasie dostrzegalny jest wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa informacyjnego. Istotny jej element stanowi ochrona informacji niejawnych, czyli ograniczenie dostępu do pewnych informacji istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa i jego ważne interesy. Nietrudno sobie wyobrazić, jak poważnym zagrożeniem mogłoby być na przykład zdobycie przez wrogie państwo wiedzy o szczegółach systemu obronnego Polski.
Continue reading

Średniowieczne miasto

Wszechobecny w średniowieczu teocentryzm był głównym punktem życia. Wydaje mi się jednak, że nie ma się czemu dziwić – oprócz nikłego procentu społeczeństwa egzystencja w tamtych czasach nie należała do najprzyjemniejszych. Wiara w Boga, a przede wszystkim w życie wieczne była jedyną perspektywą, aby optymistycznie spoglądać w przyszłość, jaka czekała danego człowieka.
Continue reading

Burrus. Szlachetny prefekt pretorianów?

Prefektem pretorianów, na temat którego mamy stosunkowo wiele informacji, jest Sekstus Afraniusz Burrus (Sextus Afranius Burrus). W literaturze nie znalazłem zbyt wielu fragmentów na temat życia Burrusa przed tym, jak został prefektem pretorianów. W źródłach, do których miałem dostęp, na próżno można szukać informacji także na temat daty jego narodzin.
Continue reading