Skip to content

Region - 2. page

Wykaz organizacji i ugrupowań podziemia niepodległościowego działających na terenie Grudziądza i powiatu grudziądzkiego w latach 1945–1956

Powojenne podziemie niepodległościowe było dużym ruchem antykomunistycznym, ruchem partyzanckim, który walczył o wolną i niezawisłą Polskę na terenie całego kraju. Organizacje antykomunistyczne stawiały sobie za cel nadrzędny walkę z „władzą ludową” i dopełniającą się sowietyzacją kraju. Continue reading

Skąd ci Mazurzy? Krótka charakterystyka ludności mazurskiej

Mazury należą do jednych z najchętniej odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce. Kuszą swoimi przepięknymi widokami, bogactwem lasów i spokojnym krajobrazem. Jednak wielu odwiedzających nie zdaje sobie sprawy z historii tych ziem. Kim jest Mazur? Kogo tak naprawdę możemy nazwać tym mianem? Czym różni się on od innych mieszkańców Prus Wschodnich? Continue reading

Niech się święci 1 maja. Obchody pierwszomajowe w powiecie grudziądzkim w latach 1948–1956

Każde państwo na świecie posiada w swoim kalendarzu uroczystości, które w stałej lub zmodyfikowanej formie przetrwały do dzisiaj. Współczesna Polska posiada kilka takich świąt, jak chociażby rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (tradycyjnego święta, hucznie obchodzonego przed wojną, które w okresie PRL wykreślano z kalendarza oficjalnych świąt państwowych). Wiele ze świąt PRL-owskiej Polski nie przetrwało do dzisiaj nawet w zmienionej formie. Wyjątkiem jest zapewne Święto Pracy, które nie ma już takiej wymowy jak w latach 1944–1989. Continue reading