Skip to content

Inicjatywa Wiedeń 2014

Rok 2015  to nie tylko rocznica zakończenia II wojny światowej, ale również 200. rocznica kongresu wiedeńskiego.

 

LogoIW2014

Inicjatywa Wiedeń 2014 to projekt naukowy realizowany pod egidą koła naukowego ‘Inicjatywa’ oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W przedsięwzięciu biorą udział studenci pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe, oraz studenci wyższych lat studiów. Inicjatywa Wiedeń 2014 ma na celu przypomnienie rozgrywających się przed 200 laty wydarzeń kongresu wiedeńskiego. Ta doniosła międzynarodowa konferencja stanowi wyrazisty, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, symbol triumfu pokoju nad wojną. Kongres stanowił również pierwsze w ogólnoeuropejskiej skali próby kompromisowego pogodzenia interesów mocarstw – zaprowadził na wiele lat stabilny i pokojowy ład w Europie. Projekt służy analizie i ilustracji barwnej epoki kongresu także w kontekście porównania różnych jej aspektów z czasami współczesnymi. Dwusetlecie Kongresu Wiedeńskiego stanowi również znakomitą okazję do upamiętnienia i promowania jego przełomowych, pokojowych idei.

W ramach projektu prowadzona jest strona internetowa inicjatywa-wieden-2014.blogspot.pl, do której odwiedzenia serdecznie zachęcamy. Znaleźć tam można atrakcyjnie przedstawione  publikacje projektowe, filmy przybliżające nam epokę Kongresu,  informacje o organizowanych wydarzeniach, oraz dalsze informacje o samym projekcie.

W szerokim przekroju zaplanowanej aktywności projektu odnaleźć można zarówno publikacje naukowe (by wspomnieć tylko Kalendarium Kongresu Wiedeńskiego), jak i również publikacje o charakterze popularnonaukowym, przybliżające czytelnikowi czasy i idee Kongresowe. Wśród wielu zrealizowanych już projektów drugiego gatunku, wymienić można na przykład cykl Quizów o postaciach kongresowych bądź też, realizowany z przymrużeniem oka, film o świątecznym spotkaniu przewódców kongresowych.

Zaplanowana jest również organizacja w Instytucie Stosunków Międzynarodowych cyklu seminariów naukowych o Kongresie Wiedeńskim. Seminaria te traktować będą między innymi o roli pokoju w stosunkach międzynarodowych, a kolejne z nich o politykach zagranicznych mocarstw kongresowych i ich współczesnych odpowiedników. W celu podniesienia merytorycznej wartości i atrakcyjności projektu planowany jest również wyjazd naukowy jego uczestników do Wiednia. Tam przeprowadzone zostaną badania w austriackich archiwach, ale także i projekty filmowe w oryginalnych i urzekających wiedeńskich sceneriach.

Zwieńczeniem całego projektu  będzie bal, który to odbędzie się na początku czerwca.

Serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z projektem Inicjatywa Wiedeń 2014 i świętowania wspólnie z nami dwusetnej rocznicy Kongresu Wiedeńskiego.

Polecamy także polubienie strony Inicjatywy na facebooku TUTAJ