Skip to content

Jak utrzymać przy życiu? – European Resistance Archive (ERA)

European Resistance Archive (Europejskie Archiwum Oporu) to europejski projekt zbierania, opracowywania i udostępniania on-line relacji świadków historii, którzy w różny sposób występowali przeciw nazizmowi i faszyzmowi, tworząc grupę tzw. oporu. Aktualnie w  inicjatywie uczestniczą: Polska, Słowenia, Austria, Francja, Włochy i Niemcy. Celem pomysłodawców projektu jest jednak rozszerzenie jego zasięgu na wszystkie kraje europejskie.

Bez tytułu
Według realizatorów audiowizualne spotkanie ze świadkiem daje najpełniejsze możliwości obcowania z jego historią. Takiej bezpośredniości nie można doznać przy jakimkolwiek innym rodzaju źródła. Stąd też serwis internetowy ERA to przede wszystkim platforma publikacji materiałów wideo – nagrań świadków. Zgromadzenie w jednym miejscu relacji osób z różnych miejsc Europy daje przede wszystkim ogromne możliwości porównawcze. Nie musisz wychodzić z domu, nie musisz szukać na wielu stronach, nie musisz znać kilku języków – wszystko znajduje się w jednym miejscu, a każda relacja została opatrzona angielskim tłumaczeniem (dostępnym w formie napisów lub tekstu w PDF).

Ponadto każda z relacji została bardzo dobrze opracowana – opatrzona biogramem i zdjęciami świadka. Dodatkowo orientację dla mniej zaawansowanych użytkowników portalu ułatwiają artykuły wprowadzające, dotyczące specyfiki oporu w każdym z sześciu uczestniczących w projekcie krajów oraz glosariusz i interaktywna mapa oporu. Każdy materiał wideo podzielony jest na odpowiednio zatytułowane rozdziały, pozwalające w szybki sposób dotrzeć do najważniejszych fragmentów wypowiedzi. Filmy, podobnie jak tekst, można swobodnie pobierać.

Portal ma charakter otwarty, zachęca do współpracy i dzielenia się uwagami.

Z polskiej strony realizatorem projektu jest Ośrodek Karta.

http://www.resistance-archive.org/