Skip to content

Konferencja „Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia”

W dniach 16-17 września w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia”.

NDAP_logo

Obrady odbędą się w gmachu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (pierwszy dzień) oraz Archiwum Głównego Akt Dawnych (drugi dzień). Konferencja organizowana jest przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych, Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie oraz Sekcję Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Obrady odbywać się będą w ramach pięciu paneli dyskusyjnych. Pierwszego dnia konferencji odbędą się wystąpienia w modułach: „Polskość i europejskość w refleksji archiwalnej”, „Tradycyjna i cyfrowa wymiana wiedzy i doświadczeń” oraz „Społeczne funkcje archiwów – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie”. Kolejnego dnia organizatorzy stworzyli możliwość wysłuchania wystąpień podczas panelów: „Archiwistyka w cieniu totalitaryzmów” oraz „Problemy archiwistyki w krajach Europy”.

W trakcie konferencji poruszone zostaną liczne kwestie, od rozwoju szkolnictwa archiwalnego w XX-wiecznej Polsce, przez porównanie tradycyjnego opisu polskich archiwaliów do standardów międzynarodowych, omówienie systemu informacji archiwalnego wobec potrzeb użytkowników, po problemy współczesnej archiwistyki. Szeroko omówione zostaną również funkcje archiwalne oraz problemy archiwistyki pod działającymi ustrojami totalitarnymi.

 

Program konferencji