Skip to content

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB I Historii Olsztynka

MULTIMEDIALNE MUZEUM OBOZU JENIECKIEGO STALAG IB I HISTORII OLSZTYNKA to obiekt, w którym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii prezentujemy historię obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein i miasta Olsztynka. Multimedialne prezentacje połączone z klasycznymi eksponatami, archiwalnymi fotografiami oraz dokumentami dają niesamowity efekt i na długo pozostają w pamięci odwiedzających.

Muzeum podzielone jest na dwie sale. Pierwsza poświęcona jest dziejom Olsztynka oraz walorom turystycznym miasta i gminy. Przybliża tutaj historię tego ponad 655-letniego miasteczka od czasów przebywających na tych terenach plemion pruskich Sasinów. Poprzez mapy miasta i gminy , muzeum przenosi widza w zachwycający świat zabytków i okazów archeologicznych. Poprzez biografie zasłużonych, zaznacza jak istotna jest nauka, język, kultura i tradycja w życiu człowieka.

Dokument1

Druga sala rozpoczyna się historią I wojny światowej i jej skutków dla tego regionu. Wiele uwagi poświęcono bitwie pod Tannenbergiem, która odbyła się 28/29 sierpnia 1914 roku. Efektem  tego była budowa  mauzoleum Tannenberg-Denkmal, który miał nadać bitwie rangę ogólnoniemieckiego zwycięstwa. Druga sala przede wszystkim upamiętnia ofiary drugiego co do wielkości w Prusach Wschodnich obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein, funkcjonującego w latach 1939-1945.Przez obóz przewinęło się minimum 250 tysięcy  jeńców różnych narodowości. Najliczniejszą grupę stanowili Rosjanie, Francuzi oraz Polacy. Tragiczne warunki sanitarne, wszechobecny głód, ciężka praca, znęcanie się fizyczne i psychiczne, powodowało masowe zgony. W obozie zmarło ponad 55 tys. jeńców, których pochowano na cmentarzu w Sudwie.

Zdjęcia o muzeum

Obiekt ukazuje wygląd pomieszczeń baraku obozowego wraz z wyposażeniem. Umieszczone między rekwizytami gabloty zawierają  eksponaty m.in. nieśmiertelniki  i inne identyfikatory, obuwie, naczynia codziennego użytku, środki czystości, narzędzia medyczne. Przez moment można doświadczyć pobytu w szeregu podczas apelu lub przeżyć nocny alarm obozowy. Kolejną ekspozycję poświęcono martyrologii obozowej, która to w wymowny sposób, poprzez relacje i wspomnienia byłych osadzonych podkreśla i uświadamia rozmiar tragedii oraz nieszczęść ludzi przebywających w Stalagu IB Hohenstein w całym okresie jego funkcjonowania.

Muzeum znajduje się na poddaszu olsztyneckiego ratusza. Czynne jest od wtorku do piątku w godzinach 10:00-17:00, a w weekendy w godzinach 10:00-14:00. Wstęp bezpłatny!

Zapraszamy serdecznie!

 

Dnia 26 czerwca  2015 roku w Olsztynku (woj. Warmińsko – Mazurskie) nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum Obozu Jenieckiego IB i Historii Olsztynka. W uroczystości otwarcia brali udział przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych oraz lokalnych instytucji. Nowa obiekt  wywołuje duże zainteresowanie  zarówno wśród lokalnych mieszkańców jak i odwiedzających z całego świata.