Skip to content

Szanse i zagrożenia robotników w okresie kryzysów władzy w PRL. Od czerwca 1956 do Czerwca 1976. [scenariusz lekcji]

Przykładowy scenariusz lekcji kreatorskiej dotyczącej szans i zagrożenia robotników w latach 1956-1976.

Wydarzenia z Poznania z czerwca 1956 r.
Wydarzenia z Poznania z czerwca 1956 r.
Radom czerwiec 1976
Radom czerwiec 1976

SCENARIUSZ LEKCJI KREATORSKIEJ

TEMAT:

Szanse i zagrożenia robotników w okresie kryzysów władzy w PRL.  Od czerwca 1956 do Czerwca 1976.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:
– lekcja powtórzeniowa
– lekcja 2 x 45 min (lekcje następują jedna po drugiej)

CELE LEKCJI:
– utrwalenie wiadomości dotyczących dobry PRL
– charakterystyka żądań i postaw robotników wobec zastanej rzeczywistości
– kształcenie umiejętności pracy w grupie
– kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
– kształcenie postawy wspólnego działania (w sensie pozytywnym) w imię dobra ojczyzny

METODY PRACY:
– analiza SWOT
– mapa mentalna

ZAŁĄCZNIKI:
– instrukcje do pracy w grupach za pomocą analizy SWOT
– tabela do analizy SWOT
– instrukcja dla grup tworzących mapy mentalne

 

PRZEBIEG LEKCJI

ETAPY LEKCJI PRZEBIEG LEKCJI UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE CZAS
ZAANGAŻOWANIE Lekcję rozpoczynam od omówienia całej struktury lekcji, a także jakie są jej cele. Następnie dzielę uczniów na 4 zespoły po 5 osób do rozwiązania problemu metodą analizy SWOT i tworzenia map mentalnych. Każdemu instrukcję pracy w grupach. Dodatkowo każdy uczeń otrzymuje instrukcje do tworzenia map mentalnych. ·         Zorganizowanie zespołu

·         Planowanie

·         Komunikowanie się

5 min
BADANIE – PRZEKSZTAŁCANIE Lekcja zaczyna się od krótkiego przypomnienia przez uczniów charakteru PRL (ustrój, sprawujący władzę, uwarunkowania zewnętrzne), a następnie od naszkicowania przyczyn i skutków wydarzeń z roku 1956, 1970, 1976. Następnie uczniowie rozdają między sobą role w grupie (lider, sekretarz, sprawozdawca, rysownik). Kolejnym krokiem jest rozdanie kart do analizy SWOT. Każda z grup w oparciu o dostępne im materiały dydaktyczne wypełnia swoją tabelę. W tej części lekcji uczniowie każdej z grup pracują. Ta część trwa 30 minut (I lekcja). Na tym etapie uczniowie uzupełniają tabelę analizy SWOT. Wymieniają mocne i słabe strony robotników, a także szanse i zagrożenia wynikające z podejmowanych działań.
 • Komunikowanie się
 • Współdziałanie w grupie
 • Planowanie
 • Organizacja pracy
 • Rozwiązywanie problemów
30 min
BADANIE –  PRZEKSZTAŁCANIE W etapie końcowym lekcji zadaniem uczniów jest przygotowanie map mentalnych, gdzie każdy z uczestniczących w danej grupie musi mieć swój wkład w tworzenie mapy. Każdy z uczniów otrzymuje instrukcje tworzenia map mentalnych. Ta część trwa 30 minut (II lekcja). W tym momencie cyklu uczniowie przygotowują na szablonach mapy mentalne.
 • Organizacja pracy
 • Planowanie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Współdziałanie w grupie
30 min  
PREZENTACJA Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy – tabelę analizy SWOT, a także mapy mentalne, które przygotowywali parami.
 • Komunikowanie się
 • Uczenie się przed doświadczenie
15 min  
REFLEKSJA Uczniowie po przeprowadzonej lekcji analizują swoje wybory i sposób wykonania pracy. Wypowiadają się na temat tego, jak przebiegała im praca w grupach i czego, dzięki temu zadaniu się nauczyli. Dodatkowo dostrzegają potrzebę współpracy nie tylko dzięki przeprowadzonemu zadaniu, ale także dzięki poruszonemu tematowi.
 • Komunikowanie się
 • Ocena własnych umiejętności
10 min