Skip to content

archiwum

Jak utrzymać przy życiu? – European Resistance Archive (ERA)

European Resistance Archive (Europejskie Archiwum Oporu) to europejski projekt zbierania, opracowywania i udostępniania on-line relacji świadków historii, którzy w różny sposób występowali przeciw nazizmowi i faszyzmowi, tworząc grupę tzw. oporu. Aktualnie w  inicjatywie uczestniczą: Polska, Słowenia, Austria, Francja, Włochy i Niemcy. Celem pomysłodawców projektu jest jednak rozszerzenie jego zasięgu na wszystkie kraje europejskie. Continue reading