Skip to content

arystokracja

Psychopaci – magnaci, czyli koryfeusze okrucieństwa w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej

Janusz Tazbir, znakomity historyk epoki nowożytnej, pisał niegdyś że: „inna była bowiem skala okrucieństwa na tak zawsze niespokojnej Ukrainie, inna zaś w Wielkopolsce czy Prusach Królewskich, odmienna wreszcie na Podkarpaciu lub na stałych szlakach przemarszu czambułów tatarskich”. Niemniej jednak na każdym z wyżej wymienionych obszarów występowały jednostki na tyle specyficzne, by można je nazwać koryfeuszami okrucieństwa lub po prostu psychopatami. Często bywało tak, że najbardziej okrutni byli ci najbogatsi, ci którzy mogli sobie na to pozwolić, za nic mając sądy i trybunały. Lista takich osób jest niezwykle długa, dlatego też pozwolę sobie przytoczyć tylko kilka „wybitnych” postaci, które przeszły do historii jako bezwzględne i mające skłonności do zadawania cierpień innym. Continue reading