Skip to content

Autor: Adam Bieliński

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

W ostatnim czasie dostrzegalny jest wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa informacyjnego. Istotny jej element stanowi ochrona informacji niejawnych, czyli ograniczenie dostępu do pewnych informacji istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa i jego ważne interesy. Nietrudno sobie wyobrazić, jak poważnym zagrożeniem mogłoby być na przykład zdobycie przez wrogie państwo wiedzy o szczegółach systemu obronnego Polski.
Continue reading

Największy zamach terrorystyczny w historii Polski, czyli zamach w Cytadeli

Terroryzm jest uznawany za jedno z największych zagrożeń współczesnego świata, a strach przed kolejnymi atakami osiąga w niektórych państwach rozmiary nierzadko nawet nieproporcjonalne do rzeczywistego prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Na tym tle sytuacja  Polski wydaje się być zadowalająca. Według ostatniego, opublikowanego w 2012 roku przez MSW Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce zagrożenie zamachami terrorystycznymi „utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie, a terytorium RP traktowane było jedynie jako cel rezerwowy ewentualnych zamachów”. Ponadto według badań CBOS prawie trzech na czterech Polaków czuje się bezpiecznie, co stanowi najlepszy wynik od 1989 roku. Warto przypomnieć, że sytuacja nie zawsze tak wyglądała, czego jaskrawym przykładem był okres II Rzeczypospolitej.
Continue reading