Skip to content

Autor: Dawid Rogoziński

Konferencje koalicji antyhitlerowskiej 1939-1945

Państwo niemieckie od września 1939 r. cały czas brnęło do przodu, atakując kolejne państwa. Należało zatrzymać tę siłę, lecz jeden kraj nie mógł tego uczynić. Należało zebrać odpowiednie siły. I taki był cel koalicji antyhitlerowskiej.

Continue reading