Skip to content

Autor: Dominika Gołaszewska

„Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939” T. Zubiński [recenzja]

 Minione stulecie to okres wielu  ważnych odkryć i znaczących wynalazków. Ale jest to również czas  wielkich wojen. Obok dwóch konfliktów światowych dochodziło do wielu sporów lokalnych. Jednym z nich była wojna domowa w Hiszpanii, która  toczyła się w latach 1936-1939. Mimo tego że swoim zasięgiem objęła głównie Półwysep Iberyjski, niewątpliwie miała konsekwencje dla całego kontynentu europejskiego.
Continue reading

Where the work of physicists was controlled more effectively, Nazi Germany or Postwar America?

There is a strong belief that science is independent from the influence of cultural, social, ideological and political life. This belief should also apply to physics, which is seen as one of the most ‚pure’ sciences. However, history shows that physics has always somehow been used and controlled by the authority.

Continue reading

Mniejszości narodowe II RP

Pierwsza wojna światowa oprócz wielu zniszczeń i śmierci milionów ludzi przyniosła przemianę stosunków politycznych oraz zmiany terytorialne. Po ponad 100 latach powstaje państwo polskie, które wciągu dwudziestolecia wojennego było nękane przez wiele problemów politycznych, społecznych oraz kulturowych. Do jednych z nich należy sprawa mniejszości narodowych. Terytorium II Rzeczpospolitej zamieszkiwali nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Słowacy, Czesi, Niemcy, Żydzi oraz inne mniejszości. W swojej pracy postaram się ukazać liczbę mniejszości, jej rozmieszczenie, charakter ludności oraz wpływ, jaki wywierały na życie społeczne i polityczne. Przedstawię również ich sytuację prawną w Polsce. Continue reading

Skąd ci Mazurzy? Krótka charakterystyka ludności mazurskiej

Mazury należą do jednych z najchętniej odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce. Kuszą swoimi przepięknymi widokami, bogactwem lasów i spokojnym krajobrazem. Jednak wielu odwiedzających nie zdaje sobie sprawy z historii tych ziem. Kim jest Mazur? Kogo tak naprawdę możemy nazwać tym mianem? Czym różni się on od innych mieszkańców Prus Wschodnich? Continue reading