Skip to content

Autor: Magdalena Dąbrowska - 3. page

„Kamienny dom” A. Shadid [recenzja]

„ Lewant był częściowo pojęciem geograficznym, luźno definiowanym. Rozciągał się wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, obejmując łuk Żyznego Półksiężyca, dochodząc do Przesmyku Sueskiego na południu i gór Taurus na północy. Ale w rzeczywistości był w większym stopniu kulturą niż obszarem ziemi czy grupą państw czy ojczyzn. Był stylem życia i sposobem myślenia, łączącym Azję Mniejszą z Bliskim Wschodem i Egipt z Mezopotamią. Stanowił w istocie amalgamat różnorodności, gdzie wiele mieszało się i przecinało, skrzyżowanie języków, kultur, religii i tradycji”.
Continue reading

„Bóg, honor, trucizna” R. Foryś [recenzja]

            Dwór królewski kojarzy się z elegancją, przepychem, dostojnością. Królowe to damy otoczone liczną służą, spędzające czas na balach, spotkaniach. To towarzyszki królów, olśniewające swoją urodą, inteligencją, delikatnością. Królowie to bohaterowie toczący wojny, dbający o dobrobyt swojego kraju, ojcowie narodu. Robert Foryś w powieści „Bóg, honor, trucizna” pokazuje drugie oblicze dworu królewskiego.
Continue reading

Województwo świętokrzyskie – szybka podróż w czasie

Województwo świętokrzyskie. Nazwa województwa świętokrzyskiego pochodzi od relikwii Świętego Krzyża, które są przechowywane w klasztorze Benedyktynów na Łysej Górze. Jest to województwo bogate w różne pomniki kultury, a już sama jego nazwa  wskazuje na jeden z najważniejszych – Święty Krzyż, miejsce kultu, ale także miejsce, w którym turysta znajdzie coś dla siebie. Continue reading

„Białe” Ilona Wiśniewska [recenzja]

 W literaturze wiele miejsca poświęca się kulturze Europy Zachodniej, Afryce, ewentualnie amerykańskim slamsom. To, co trudne do zdobycia i przeżycia, jest spychane na drugi plan … takim miejscem wydaje się być Skandynawia. Spitsbergen to miejsce, które kusi swoją naturalnością, tajemnicą, pięknością, ale jednocześnie dla wielu stanowi barierę – jego trudny język, warunki atmosferyczne, ukształtowanie.

Continue reading