Skip to content

Autor: Mateusz Zmudziński

Metoda Sześciu kapeluszy myślowych Edwarda de Bono. Omówienie metody z przykładową realizacją na zajęciach: Prawo archiwalne

Celem artykułu jest przybliżenie wiedzy na temat metody sześciu kapeluszy myślowych, z omówieniem jej na przykładzie zajęć prowadzonych na uniwersytecie. W pierwszej kolejności przytoczę krótkie informacje o samej metodzie, uwzględniając jej cele i założenia. Następnie  szczegółowo przedstawię znaczenie poszczególnych kolorów kapeluszy wraz z przykładowymi propozycjami zastosowania w praktyce, dzięki przytoczeniu zdań wypowiedzianych myśląc spod konkretnego kapelusza. Na zakończenie zaprezentuję projekt dziewięćdziesięciominutowych zajęć z wykorzystaniem proponowanej metody. Continue reading

Nowelizacja Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jakie zmiany od 1 listopada 2015 r.?

 

  Po kilku latach oczekiwania na zmiany w polskim prawie archiwalnym Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Została ona podpisana przez Prezydenta RP 3 kwietnia 2015 r., wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, a więc 1 listopada 2015 roku. Continue reading

Międzynarodowy Dzień Archiwów 9 czerwca 2015 roku

Archiwiści nie gorsi i swoje święto mają. Ustanowiła je w 2008 roku Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA). Jest to już ósmy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Jak co roku, do jego obchodów włączają się archiwa polskie, organizując wystawy, pokazy, warsztaty i spotkania z archiwistami. Zainteresowani mogą uzyskać pomoc w zakresie prowadzenia archiwum rodzinnego, odszukania miejsc przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po zlikwidowanych zakładach pracy, spróbować swoich umiejętności przy odczytywaniu materiałów archiwalnych.
Continue reading

„Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona”, Martin van Creveld [recenzja]

W trakcie zajęć z historii, bez znaczenia, na jakim etapie edukacji, poznajemy zazwyczaj informacje odnoszące się do sztuki operacyjnej oraz taktyki wojennej. Przyswajamy teorię prac przygotowawczych do działań wojennych, prowadzenie kroków mających za zadanie zgrupować wojska, w celu osiągnięcia zrealizowania strategii danego planu. Niestety sprawy związane z szeroko pojętą logistyką wojenną są spychane na margines lub w ogóle nieuwzględniane w omawianiu zagadnień wojskowych w trakcie edukacji. Continue reading

„Damy PRL-u” E. Padoł [recenzja]

Jak często zdarza nam się czytać wiadomości z życia osób z pierwszych stron gazet? Jak podchodzimy do nich? Wierzymy im, czy raczej jesteśmy do nich nastawieni sceptycznie? Jest to dla nas źródło wiedzy, którą powtarzamy dalszym znajomym, czy przykład do drwin z nieprzygotowania dziennikarskiego? Może chwytliwe historie interesują nas, ponieważ odwracają naszą uwagę od codziennej szarości! A może wręcz przeciwnie stanowią ten element życia ludzkiego, którego najzwyczajniej zazdrościmy! Lecz czy jest powód, dla którego mamy być tak zawistni? Kto z nas chciałby żyć daleko od rodziny, borykać się z problemem alkoholowym, czy ciągłymi zmianami partnerki/partnera życiowego? Mam nadzieję, że żywe zainteresowanie życiem sław to część naszych marzeń, by żyć życiem aktorki czy artysty. Continue reading

„Polska dla średnio zaawansowanych. Współczesna polskość codzienna” A. Bisko [recenzja]

Polak, wyruszający w zagraniczne podróże, często spotka się z szokiem kulturowym. Jednak to samo przeżyje obcokrajowiec przyjeżdżający do Polski. Rozmowy z zagranicznymi turystami mogą uświadomić nam niezwykle ciekawe aspekty polskiej codzienności. Publikacja Agaty Bisko stawia sobie ważny cel: wydobyć z rodzimej codzienności i zbadać to, co dla niej swoiste. Jak często nie zdajemy sobie sprawy z naszych codziennych przyzwyczajeń, kolejności realizowanych zadań, mentalności czy sposobu mówienia? Czy potrafilibyśmy wymienić absolutnie wszystkie determinanty naszego postępowania? Czy wiemy, co odróżnia Polaków od obywateli innych państw?
Continue reading

„Seksbomby PRL-u” K. Tomasik [recenzja]

PRL jako etap dziejów i rozwoju Polski jest dla wielu znaczną częścią ich życia, zgromadzonym doświadczeniem, dla niektórych mglistym wspomnieniem okresu dzieciństwa, a dla coraz większego grona Polaków smutnymi, często sentymentalnymi opowieściami rodziców lub dziadków. Nie dziwi zatem fakt, iż wszystko co przypomina i informuje o historii Polski powojennej do transformacji ustrojowej, stanowi dla coraz szerszego grona odbiorców niezwykle ciekawy zbiór relacji i historii. Sam siebie zaliczam do pokolenia, które chciałoby dowiedzieć się jak najwięcej o czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Continue reading

„Matka Makryna” J. Dehnel [recenzja]

Dziewiętnaste stulecie – czasy bez znanych nam obecnie telefonów, szerokiego dostępu do Internetu czy innych owoczesnych technologii, czasy niezwykle wolnego obiegu informacji, gdzie wydarzenia z Paryża docierały do Moskwy po kilku lub kilkunastu dniach, wreszcie czasy kiedy z łatwością można było podszyć się pod inną osobę, stworzyć swoją historię i ruszyć z nią w świat. Owe opowieści bywały bardzo ciężkie do udowodnienia, analfabetyzm był jeszcze często spotykany, a na wykonanie fotografii rzadko kto miał fundusze. Stąd też oszuści podszywający się pod innych pojawiali się bardzo często.  Tak wielcy ówczesnego świata spotkali się z postacią Makryny Mieczysławskiej, ostatniej przełożonej żeńskiego zgromadzenia bazylianek w Mińsku.
Continue reading