Skip to content

Autor: Mateusz Zmudziński - 2. page

„Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce” L. Przybylska [recenzja]

Obecnie panuje przekonanie o systematycznie postępującej laicyzacji Europy – nawet w tak katolickim kraju jak Polska, gdzie nagle zaczynają przeszkadzać krzyże w miejscach publicznych, billboardy zachęcające do udziału w uroczystościach religijnych, dzwony kościelne czy odbywające się od kilkuset lat procesje na uroczystość Bożego Ciała. Lucyna Przybylska zdecydowała się ukazać, iż w Polsce od transformacji ustrojowej nastąpił proces sakralizacji przestrzeni publicznej. Nie twierdzi jednak, że równolegle nie postępuje desakralizacja otoczenia.
Continue reading

„Havel. Zemsta bezsilnych” A. Kaczorowski [recenzja]

Wielu historyków podejmowało próby opisania życia, twórczości i wpływu działalności Václava Havla na europejską politykę. Aleksander Kaczorowski zdecydował się ponownie napisać życiorys pierwszego Prezydenta Republiki Czeskiej, ujmując go w szersze ramy ówczesnej sytuacji społecznej i politycznej na świecie.
Continue reading