Skip to content

Autor: Paweł Łyziński

Claude Lévi-Strauss, Druga strona księżyca. Pisma o Japonii [rozmyślania o książce]

W ubiegłym roku dzięki Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ) w serii Cultura ukazała się książka o wdzięcznie brzmiącym tytule – Druga strona księżyca. Pisma o Japonii autorstwa, nieżyjącego już od kilku lat, francuskiego antropologa Claude Lévi-Straussa. Wydana w miękkiej, broszurowej oprawie, liczy łącznie 168 stron. Praca jest synkretycznym tomem, w którym zebrano rozproszone (po innych pracach naukowych), bądź nieopublikowane dotychczas pisma o Japonii1, napisane na przestrzeni dwudziestu dwóch lat (od 1979 do 2001 roku). Część z nich jest pokłosiem jego kilkakrotnych wypraw do Kraju Kwitnącej Wiśni, inne zaś stanowią wyniki jego wieloletnich rozważań. Continue reading

„Pierwsze damy II Rzeczpospolitej. Prawdziwe historie” – Kamil Janicki [recenzja]

 Okres II Rzeczpospolitej jest jednym z bardziej wdzięcznych tematów na książki, które co jakiś czas pojawiają się na rynku wydawniczym. Począwszy od prac poświęconych życiu codziennemu, aż po te dotykające problemów przedwojennej dyplomacji i wojska – wszystkie one cieszą się sporą popularnością. Nie dziwi zatem fakt powstania książki poświęconej nikomu innemu jak tylko… żonom przedwojennych prezydentów. Continue reading