Skip to content

Autor: Sylwia Grabowska

„Słynni playboye PRL” I. Kienzler [recenzja]

Iwona Kienzler jest autorką ponad osiemdziesięciu książek, publikacji z zakresu historii oraz leksykonów i słowników. Jej wielką pasją jest historia, a zwłaszcza rola kobiet oraz ich często zapomniany i niedoceniony wpływ na losy i decyzje mężczyzn rządzących państwem oraz będących wpływowymi politykami lub mężami stanu. Napisała m. in. takie dzieła jak: „Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego”, „Nałkowska i jej mężczyźni:”, „Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica.” i wiele innych. Continue reading

„Nowe wychowanie” wg Marii Montessori, czyli o zanegowaniu powszechnie przyjętych metod wychowawczych

Maria Montessori żyła w latach 1870–1952. Urodziła się w Chiaravalle, w środkowej Italii. Była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, a jednocześnie antropologiem i pedagogiem. Swoje życie poświęciła pracy, nieistotna była dla niej rasa, narodowość czy  status materialny podopiecznych. Jej życiową misją stało się odkrywanie dziecka, jego możliwości oraz potrzeb. Dzięki wieloletnim obserwacjom i doświadczeniu stworzyła psychologiczne, pedagogiczne i filozoficzne zasady pracy z dziećmi. Wykorzystanie metod empirycznych w swych badaniach zaowocowało skonstruowaniem nowatorskiej metody wychowawczej. Continue reading

„Dziwne kamienie. Opowieści ze Wschodu i z Zachodu” P. Hessler [recenzja]

Książka „Dziwne kamienie. Opowieści ze Wschodu i z Zachodu” jest zbiorem reportaży traktujących o dwóch odmiennych światach – Azji i Ameryce. Fascynacja Petera Hesslera Dalekim Wschodem pojawiła się m.in. dzięki przyjacielowi ojca Peterowi Kong-ming Newowi. Z kolei John McPhee ukształtował jego warsztat dziennikarski i wpłynął na jego przyszłą drogę życiową-zajął się literaturą faktu.   Continue reading