Skip to content

Autor: Wojciech Siudek

„Mit indywidualny neurotyka albo Poezja i prawda w nerwicy” J. Lacan [recenzja]

Jacques Lacan, francuski psychoanalityk pojawia się w niemal każdym tekście filozoficznym z II połowy XX w. W Polsce jednak szerzej zainteresowano się jego myślą stosunkowo niedawno. Powodów tego, że myśl psychoanalityczna nie zdążyła się w Polsce dobrze zadomowić, było kilka. Continue reading

Historia bliska

Ośrodek Karta ogłosił XVIII konkurs „Historia Bliska –nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…”. Konkurs jest skierowany do nauczycieli szkół wszystkich szczebli, regionalnych pracowników kultury i stowarzyszeń. Do konkursu mogą startować zespoły 6-cio osobowe. Jest się o co bić. Pula nagród wynosi 20 000 zł. Zwycięzca konkursu otrzyma 7 000 zł. Będą również inne nagrody. Continue reading

„O interpretacji” A. Szahaj [recenzja]

Pamiętacie jak na lekcjach języka polskiego czytaliście Mickiewicza i padało zaklęte pytanie „Co autor miał na myśli”? Nie wiem jak wy, ale ja wtedy czułem się głupio. Kiedy nie przygotowałem się do lekcji, to nie znałem „klucza”, ale starałem się sam zinterpretować wiersz. Z reakcją mojej nauczycielki bywało różnie. Pamiętamy, że podczas matury zawsze była „jedyna słuszna prawda” interpretacji „Pana Tadeusza” oraz jedyna słuszna wykładnia Historii. Z Historią było jeszcze bardziej zabawnie, albowiem wszystkie procesy i wydarzenia historyczne miały swoją „jedyną wykładnię”. Często tylko wyobraźnia nauczyciela ratowała nas od osławionej „pały”. Problem klucza był już dyskutowany na łamach prasy, a Ja chciałbym czytelnikom zaprezentować nową książkę profesora Szahaja „O interpretacji”, która, z grubsza rzecz biorąc, odnosi się do wyżej wspomnianych sytuacji.
Continue reading

„Historia jako pole bitwy” E. Traverso [recenzja]

Kiedy odpowiadamy sobie na pytanie: Czym jest historia?, niezwłocznie przychodzi nam na myśl formuła „jest to nauka o przeszłości…”. Niemniej jednak terminy „nauka” i „przeszłość” budzą poważne wątpliwości, które płyną z doświadczeń XX-stulecia. O problemie historyków i historii jest książka Enzo Traverso.
Continue reading

„Homobiografie” K. Tomasik [recenzja]

Drugie wydanie książki Krzysztofa Tomasika nie wywołało takiej sensacji jak w 2006 r. Wówczas wokół tej pozycji prowadzono dyskusje od lewej do prawej strony sceny dziennikarskiej. Książce zarzucano przysłowiowe „poruszanie spraw mało istotnych” i „drażliwych”. Moim zdaniem takie zarzuty są bardzo powierzchowne. Okazuje się jednak, że sprawy życia intymnego stały się nie tylko pożywką dla portali plotkarskich, ale również zaczynają interesować historyków. Tym sposobem otrzymaliśmy drugie wydanie „Homobiografii”, które stanowi przykład pisania biografii intymnych.
Continue reading

„Zmierzch Zachodu” O. Spengler [recenzja]

„Zmierzch Zachodu” Oswalda Spenglera jest pomnikowym dziełem zachodniej kultury. Tak przynajmniej się uznaje. W momencie jednak kiedy coś stanie się pomnikiem, zaraz przekształca się w totem. Dlatego niniejsza recenzja będzie raczej propozycją do złamania klanowych reguł nieczytania Spenglera. Przecież w książce danego filozofa najważniejsza jest, w moim przekonaniu, to co on  chce nam powiedzieć o swoim świecie.
Continue reading

„W stronę równości” T. Kizwalter [recenzja]

W końcu doczekaliśmy się książki o charakterze socjologiczno-historycznym napisanej przez historyka, będącej próbą genealogii współczesnej kultury polskiej. Wcześniejsze głośne prace Jana Sowy i Andrzeja Ledera spotkały się z chłodnym przyjęciem w gronie historyków. Uściślając – koncepcje i teorie wykorzystane przez Sowę i Ledera były sensowne, ale brakowało im właściwej treści. „Fantomowe ciało króla” i „Prześniona rewolucja” były więc jednie pewnymi konceptami historiozoficznymi. Praca Tomasza Kizwaltera jest inna. Od razu widać inny warsztat pracy i sposób argumentacji. Książka jest tym samym, co prace Ledera i Sowy,  czyli pracą o nas i początkach współczesnej kultury polskiej. Continue reading