Skip to content

Historia

„Historia jako pole bitwy” E. Traverso [recenzja]

Kiedy odpowiadamy sobie na pytanie: Czym jest historia?, niezwłocznie przychodzi nam na myśl formuła „jest to nauka o przeszłości…”. Niemniej jednak terminy „nauka” i „przeszłość” budzą poważne wątpliwości, które płyną z doświadczeń XX-stulecia. O problemie historyków i historii jest książka Enzo Traverso.
Continue reading

„Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej” pod red. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska

Czy w współczesnej polskiej szkole edukacja historyczna sprzyja nauczaniu w duchu zrozumienia różnic kulturowych i likwidacji stereotypów narodowych? Czy jak miało to przez ostatnie kilkadziesiąt lat jest tylko stertą dat, wydarzeń, pojęć, które w jednoznaczny sposób mają wychowywać kolejne pokolenia w duchu wyższości historii własnego narodu nad innymi? Na te pytania starają się odpowiedzieć autorzy artykułów zawartych w tomie „Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej”.
Continue reading