Skip to content

II Rzeczpospolita

Na sali rozpraw w dwudziestoleciu międzywojennym

Gdzie miłośnicy sensacji szukają źródeł dla swoich informacji? Dzisiaj nowinek dostarcza prasa czy też telewizja. Kiedyś takim źródłem był również sąd. Miłośnicy sensacji ściągali tłumnie na rozprawy, aby uczestniczyć w nich jako publiczność, zobaczyć naocznie złoczyńców, wychwycić jakieś „newsy”. Ich postępowanie przypominało zachowanie publiczności w teatrze.  Przekonywał o tym ich strój, jak również atrybuty, jakie ze sobą zabierali, jak na przykład „lornetki”.
Continue reading

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

W ostatnim czasie dostrzegalny jest wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa informacyjnego. Istotny jej element stanowi ochrona informacji niejawnych, czyli ograniczenie dostępu do pewnych informacji istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa i jego ważne interesy. Nietrudno sobie wyobrazić, jak poważnym zagrożeniem mogłoby być na przykład zdobycie przez wrogie państwo wiedzy o szczegółach systemu obronnego Polski.
Continue reading

Największy zamach terrorystyczny w historii Polski, czyli zamach w Cytadeli

Terroryzm jest uznawany za jedno z największych zagrożeń współczesnego świata, a strach przed kolejnymi atakami osiąga w niektórych państwach rozmiary nierzadko nawet nieproporcjonalne do rzeczywistego prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Na tym tle sytuacja  Polski wydaje się być zadowalająca. Według ostatniego, opublikowanego w 2012 roku przez MSW Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce zagrożenie zamachami terrorystycznymi „utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie, a terytorium RP traktowane było jedynie jako cel rezerwowy ewentualnych zamachów”. Ponadto według badań CBOS prawie trzech na czterech Polaków czuje się bezpiecznie, co stanowi najlepszy wynik od 1989 roku. Warto przypomnieć, że sytuacja nie zawsze tak wyglądała, czego jaskrawym przykładem był okres II Rzeczypospolitej.
Continue reading

Mniejszości narodowe II RP

Pierwsza wojna światowa oprócz wielu zniszczeń i śmierci milionów ludzi przyniosła przemianę stosunków politycznych oraz zmiany terytorialne. Po ponad 100 latach powstaje państwo polskie, które wciągu dwudziestolecia wojennego było nękane przez wiele problemów politycznych, społecznych oraz kulturowych. Do jednych z nich należy sprawa mniejszości narodowych. Terytorium II Rzeczpospolitej zamieszkiwali nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Słowacy, Czesi, Niemcy, Żydzi oraz inne mniejszości. W swojej pracy postaram się ukazać liczbę mniejszości, jej rozmieszczenie, charakter ludności oraz wpływ, jaki wywierały na życie społeczne i polityczne. Przedstawię również ich sytuację prawną w Polsce. Continue reading

„Pierwsze damy II Rzeczpospolitej. Prawdziwe historie” – Kamil Janicki [recenzja]

 Okres II Rzeczpospolitej jest jednym z bardziej wdzięcznych tematów na książki, które co jakiś czas pojawiają się na rynku wydawniczym. Począwszy od prac poświęconych życiu codziennemu, aż po te dotykające problemów przedwojennej dyplomacji i wojska – wszystkie one cieszą się sporą popularnością. Nie dziwi zatem fakt powstania książki poświęconej nikomu innemu jak tylko… żonom przedwojennych prezydentów. Continue reading