Skip to content

III Rzesza - 2. page

„Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków” Walter Benjamin [recenzja]

Wspomnienia są niezwykle inspirującymi źródłami historycznymi, szczególnie z punktu widzenia intelektualistów, którzy dostarczali nam zwykle wielu ważnych spostrzeżeń o epoce, kulturze, ludziach. Tym istotniejsze są wspomnienia intelektualistów niemieckich, będących świadkami upadku jednego nacjonalizmu, traumy powojennej, liberalizacji systemu Republiki Weimarskiej zarazem, wzrostu kolejnej fali nacjonalizmu. Była to jedna z przyczyn, dlaczego wiek XX nazwano wiekiem „skrajności”. Continue reading

Where the work of physicists was controlled more effectively, Nazi Germany or Postwar America?

There is a strong belief that science is independent from the influence of cultural, social, ideological and political life. This belief should also apply to physics, which is seen as one of the most ‚pure’ sciences. However, history shows that physics has always somehow been used and controlled by the authority.

Continue reading

„Magda Goebbels – pierwsza dama Trzeciej Rzeszy” Anji Klabunde [informacja prasowa]

Kobiety niezwykle rzadko pojawiają się w literaturze na temat nazizmu. Książka Anji Klabunde „Magda Goebbels. Pierwsza dama Trzeciej Rzeszy” jest tym cenniejsza, że opisuje losy tej najbardziej wpływowej – żony jednego z najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych ludzi w hitlerowskich Niemczech, Josepha Goebbelsa.

Continue reading