Skip to content

Józef Piłsudski

Order Virtuti Militari z 1792 r. (źródło: dzieje.pl)

Historia Orderu Virtuti Militari

Wyróżnienie Order Virtuti Militari ustanowiono w czerwcu 1792 r., było i jest najwyższym polskim orderem wojennym. Ten mały, srebrny, złoty lub czarny emaliowany krzyżyk ze skromnym napisem ,,Virtuti Militari”  jest dziś najstarszym, spośród nadawanych do chwili obecnej, orderem wojskowym na świecie[1].

  Continue reading