Skip to content

media

Na sali rozpraw w dwudziestoleciu międzywojennym

Gdzie miłośnicy sensacji szukają źródeł dla swoich informacji? Dzisiaj nowinek dostarcza prasa czy też telewizja. Kiedyś takim źródłem był również sąd. Miłośnicy sensacji ściągali tłumnie na rozprawy, aby uczestniczyć w nich jako publiczność, zobaczyć naocznie złoczyńców, wychwycić jakieś „newsy”. Ich postępowanie przypominało zachowanie publiczności w teatrze.  Przekonywał o tym ich strój, jak również atrybuty, jakie ze sobą zabierali, jak na przykład „lornetki”.
Continue reading