Skip to content

Międzynarodowy Dzień Archiwów

Międzynarodowy Dzień Archiwów 9 czerwca 2015 roku

Archiwiści nie gorsi i swoje święto mają. Ustanowiła je w 2008 roku Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA). Jest to już ósmy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Jak co roku, do jego obchodów włączają się archiwa polskie, organizując wystawy, pokazy, warsztaty i spotkania z archiwistami. Zainteresowani mogą uzyskać pomoc w zakresie prowadzenia archiwum rodzinnego, odszukania miejsc przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po zlikwidowanych zakładach pracy, spróbować swoich umiejętności przy odczytywaniu materiałów archiwalnych.
Continue reading