Skip to content

nauczyciele

„Uniwersytet za kolczastym drutem” S. Urbańczyk [recenzja]

„Uniwersytet za kolczastym drutem” to tragiczne świadectwo pogromu krakowskiej elity – profesorów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej w Krakowie w czasie II wojny światowej. Wśród aresztowanych i prześladowanych był sam autor książki, Stanisław Urbańczyk – ówczesny doktor przy katedrze języka polskiego i filologii słowiańskiej. Jego książka to zbiór przeżyć i wspomnień z  czasów, kiedy przebywał w obozach w Sachsenhausen, a następnie Dachau. Continue reading