Skip to content

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Historia ochrony informacji niejawnych w Polsce

W ostatnim czasie dostrzegalny jest wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa informacyjnego. Istotny jej element stanowi ochrona informacji niejawnych, czyli ograniczenie dostępu do pewnych informacji istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa i jego ważne interesy. Nietrudno sobie wyobrazić, jak poważnym zagrożeniem mogłoby być na przykład zdobycie przez wrogie państwo wiedzy o szczegółach systemu obronnego Polski.
Continue reading