Skip to content

Stanisław Rewera Potocki

„Hetman Stanisław Rewera Potocki. Zarys biografii” R. Golat [recenzja]

Ostatnie lata przyniosły polskiej historiografii sporo biografii omawiających życie i działalność czołowych magnatów epoki staropolskiej. Dzięki temu zapełniane są pewne luki badawcze, które wiążą się z zagadnieniami politycznymi, społecznymi lub wojskowymi Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku. Niewątpliwie jedną z najbardziej oczekiwanych biografii była ta dotycząca życia Stanisława Rewery Potockiego, przedstawiciela jednego z najpotężniejszych rodów magnackich swoich czasów. Jak zatem przedstawia się praca Rafała Golata? Czy wnosi coś nowego do badań nad zagadnieniami urzędu hetmańskiego?
Continue reading