Skip to content

wydawnictwo Czarne

„Pamiętam, że było gorąco”. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim – K. Bielas, J. Szczerba [recenzja]

Paradoksalnie reżyser to osoba, z którą rzadko kojarzy się film. Jeżeli nie jest to jeden z twórców-celebrytów lub narodowa duma kinematografii, częściej kojarzymy ich filmy po odtwórcach głównych ról aniżeli po samym autorze. Czy przekleństwem zatem nie stanowi fakt, że jego dzieło często w świadomości ogółu to twór aktorów? Czy reżyserowi nie przeszkadza, że często jest anonimowy, nierozpoznawalny w tłumie? Continue reading

„Dziwne kamienie. Opowieści ze Wschodu i z Zachodu” P. Hessler [recenzja]

Książka „Dziwne kamienie. Opowieści ze Wschodu i z Zachodu” jest zbiorem reportaży traktujących o dwóch odmiennych światach – Azji i Ameryce. Fascynacja Petera Hesslera Dalekim Wschodem pojawiła się m.in. dzięki przyjacielowi ojca Peterowi Kong-ming Newowi. Z kolei John McPhee ukształtował jego warsztat dziennikarski i wpłynął na jego przyszłą drogę życiową-zajął się literaturą faktu.   Continue reading

„Kamienny dom” A. Shadid [recenzja]

„ Lewant był częściowo pojęciem geograficznym, luźno definiowanym. Rozciągał się wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, obejmując łuk Żyznego Półksiężyca, dochodząc do Przesmyku Sueskiego na południu i gór Taurus na północy. Ale w rzeczywistości był w większym stopniu kulturą niż obszarem ziemi czy grupą państw czy ojczyzn. Był stylem życia i sposobem myślenia, łączącym Azję Mniejszą z Bliskim Wschodem i Egipt z Mezopotamią. Stanowił w istocie amalgamat różnorodności, gdzie wiele mieszało się i przecinało, skrzyżowanie języków, kultur, religii i tradycji”.
Continue reading

„Lachert i Szanajca. Architekci awangardy” B. Chomątowska [recenzja]

„Cudze chwalicie swojego nie znacie”… Z ręką na sercu ilu Polaków, czy choćby uściślając, ilu Warszawiaków zna i kojarzy nazwiska Lachert i Szanajca? Już sama Beatach Chomątowska w swojej książce podała tę dramatyczną liczbę. Pomnik upamiętniający Józefa Szanajcę na warszawskiej Pradze rozpoznałaby jedna z dziesięciu osób. O Lachercie z kolei pewnie nie wiedziałby nikt, bo on nie doczekał się jak dotąd żadnego upamiętnienia w mieście, które kształtował od zera po powstaniu warszawskim. Continue reading

„Havel. Zemsta bezsilnych” A. Kaczorowski [recenzja]

Wielu historyków podejmowało próby opisania życia, twórczości i wpływu działalności Václava Havla na europejską politykę. Aleksander Kaczorowski zdecydował się ponownie napisać życiorys pierwszego Prezydenta Republiki Czeskiej, ujmując go w szersze ramy ówczesnej sytuacji społecznej i politycznej na świecie.
Continue reading

„Rumun goni za happy endem” B. Luft [recenzja]

Większość pozycji dotyczących Rumunów, jaka pojawia się na naszym rynku wydawniczym, można podzielić na te dotyczące Rumunii w erze Nicolae Caucescu, kontaktów polsko-rumuńskich lub polsko-mołdawskich, a także starożytności. Nie ma wśród nich jednak ani jednej książki, która byłaby poświęcona Rumunom jako pewnej narodowej całości, zamieszkującej wiele krajów.

Continue reading