Skip to content

Wydawnictwo Książka i Prasa

„Historia jako pole bitwy” E. Traverso [recenzja]

Kiedy odpowiadamy sobie na pytanie: Czym jest historia?, niezwłocznie przychodzi nam na myśl formuła „jest to nauka o przeszłości…”. Niemniej jednak terminy „nauka” i „przeszłość” budzą poważne wątpliwości, które płyną z doświadczeń XX-stulecia. O problemie historyków i historii jest książka Enzo Traverso.
Continue reading