Skip to content

Wydawnictwo Naukowe PWN

„Mit indywidualny neurotyka albo Poezja i prawda w nerwicy” J. Lacan [recenzja]

Jacques Lacan, francuski psychoanalityk pojawia się w niemal każdym tekście filozoficznym z II połowy XX w. W Polsce jednak szerzej zainteresowano się jego myślą stosunkowo niedawno. Powodów tego, że myśl psychoanalityczna nie zdążyła się w Polsce dobrze zadomowić, było kilka. Continue reading

Spotkanie z A. Polonskym 12 stycznia w Muzeum Historii Żydów Polskich

Losy społeczności żydowskiej przynajmniej od połowy XIII wieku nierozerwalnie związane są z dziejami Europy Środkowo-Wschodniej. Wstrząsały nią przechodzące przez te tereny burze, obejmowały też kulturalne i naukowe rozkwity. Antony Polonsky opisuje to wzajemne przeplatanie się historii wielu narodów w książce Dzieje Żydów w Polsce i Rosji. Continue reading