Skip to content

Żydzi

„Tajemnica Pana Cukra. Polsko-żydowska wojna przed wojną” A.K. Kłys [recenzja]

Relacje polsko-żydowskie w okresie międzywojennym są niezwykle palącym problemem. W publikacjach poświęconych temu zagadnieniu wiele uwagi poświęca się działalności żydowskich organizacji politycznych, życiu kulturalnemu czy twórczości w dziś już praktycznie wymarłym języku jidysz, jak również ludowemu antysemityzmowi czy antyżydowskiej postawie ugrupowań narodowych. Tak obfity temat jest nie tylko źródłem licznych kontrowersji, ale też niewyczerpanym tematem do badań czy prezentowania nieznanych (niestety często niechlubnych) kart z polskiej historii.
Continue reading

Spotkanie z A. Polonskym 12 stycznia w Muzeum Historii Żydów Polskich

Losy społeczności żydowskiej przynajmniej od połowy XIII wieku nierozerwalnie związane są z dziejami Europy Środkowo-Wschodniej. Wstrząsały nią przechodzące przez te tereny burze, obejmowały też kulturalne i naukowe rozkwity. Antony Polonsky opisuje to wzajemne przeplatanie się historii wielu narodów w książce Dzieje Żydów w Polsce i Rosji. Continue reading

Limanowscy Żydzi w II połowie XIX wieku

Limanowa to miasteczko na południu Polski, leżące w malowniczym Beskidzie Wyspowym. Prawa miejskie otrzymało dość wcześnie, bo już w 1565 r. Niestety, akt lokacyjny zaginął jakiś czas temu. Widząc zaangażowanie służb odpowiedzialnych za jego poszukiwania, należy dodać – bezpowrotnie. Dzisiaj jednak nie o okolicznych służbach porządkowych, a społeczności żydowskiej w drugiej połowie XIX wieku, która tę malowniczą miejscowość zamieszkiwała i nadawała jej niepowtarzalny koloryt przez prawie 100 lat. Continue reading