Skip to content

„Wojny Czyngis Chana 1194-1242” W. Zatorski [recenzja]

W marcu 2015 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Wacława Zatorskiego „Wojny Czyngis Chana 1194-1242”. Główna tematyka książki jest skupiona wokół postaci Czyngis Chana oraz podbojów, jakich dokonali Mongołowie na przełomie XII/XIII wieku.

StLS03OTYyNTgtV29qbnlfY3p5bmdpc19jaGFuYS1va2xhZGthLTMwMGRwaS5qcGc=

Sukcesy plemion mongolskich leżą nie tylko we właściwym przygotowaniu do prowadzenia walk, ale także we właściwej logistyce i polityce w zakresie zagospodarowania nowymi terytoriami. Mongołowie, podobnie jak inne ludy od czasów starożytnych, wypracowały własne taktyki postępowania na terenach nowo zdobytych. Całkowite podporządkowanie sobie nowych ludów tkwiło przede wszystkim w tym, że nie potrzebowali oni palić miasta, grabić domostwa ani stosować przemoc względem tubylców. Opierali się na taktyce zaufania, pozostawiając na stanowiskach dotychczasowych władców, czyniąc ich namiestnikami danego terytorium.

 

Autor charakteryzuje Mongołów jako plemię, odnosząc się do ich zwyczajów ludowych, wierzeń, poniekąd porządku prawnego – małżeństw, ich funkcjonowania w ordach. Następnie przechodzi do kwestii stanu wojskowości, jej organizacji, taktyki działania, polityki wojennej, jaka jest stosowana w armiach. Będzie to rozumiane jako ogólnie przyjęta zasada działania wojska, a także struktura działania w poszczególnych armiach.

 

Książka przybiera postać relacji, która swoim zakresem obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania „państwa mongolskiego”. Są to tzw. suche fakty, odnoszące się w kolejnych rozdziałach m.in. do stanu politycznego, taktyki wojennej, obyczajów plemiennych. Zawiera ponadto ciekawostki, które dotyczą codzienności, tradycji i obyczajów, jak np. „Osoba i mienie członków rodu pozostawały pod opieką całego rodu, który występował w ich obronie. Krzywdę wyrządzoną jednemu uważano za krzywdę całego rodu i wszystkich członków obowiązywało prawo krwawej zemsty”. „Wojny Czyngis Chana” to pozycja skierowana w szczególności do czytelników, którzy pasjonują się taktyką działania państwa mongolskiego, gdyż w znacznej mierze może poszerzyć ich wiadomości na ten temat.

 

Tytuł: „Wojny Czyngis Chana 1194-1242”
Autor: Wacław Zatorski
Wydawnictwo:  Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania:  2015
Link do strony wydawnictwa