Skip to content

Zwykła grypa zabijała miliony ludzi w 1918 r.

Wojna zawsze przynosi śmierć, lecz w latach 1918-1919 50 mln ludzi na świecie zmarło w wyniku zachorowania na grypę. 

Niedawno naukowcy z National Academy of Sciences stwierdzili, że na pewno wirus grupy z lat 1918-1919 nie był w żaden sposób „zmutowany”. To, że umarło aż 50 mln ludzi, to zwykłych pech.

Epidemia grypy z 1918-1919 przynosiła śmierć
Epidemia grypy z 1918-1919 przynosiła śmierć

W połowie lat 90. XX w. zaczęto badać zachowane próbki komórek. Niektórzy naukowcy zaczęli formułować wnioski, iż wirus grypy ptasiej wpłynął na wirus grypy ludzkiej. Gdy wszczepiono wirus grypy z 1918 r. myszom, zwierzęta wykształciły silną odpowiedź immunologiczną.

Dr Michael Worobey przeprowadził najnowsze badania związane z wydarzeniami z lat 1918-1919. Jego zdaniem wirus grupy nie został wykształcony tuż przed epidemią, lecz kształtował się na przestrzeni 10 lat i zaczął produkować hybrydy (dzieje się tak wtedy, gdy dwa wirusy grypy zakażą tę samą komórkę). Osoby przed 25 r.ż. były odporniejsze na działanie śmiertelnego wirusa grypy, gdyż wcześniej były zarażone jego słabszym poprzednikiem.

Dr David Morens nie jest przekonany co do opinii Worobey’a. Jego zdaniem należy przeanalizować nie tylko przeciwciała z XIX w. (jak to robił Worobey), ale też wirusy grypy z tego okresu.