Oś czasu

Działalność sił ONZ i NATO w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie (1992-1995)

Wojna w Bośni i Hercegowinie, część szerszego konfliktu w byłej Jugosławii, trwała od 1992 do 1995 roku. Działała w kontekście rozpadu Jugosławii, i była jedną z najbardziej niszczycielskich wojen domowych w Europie po II wojnie światowej. Na skutek podziału Jugosławii, społeczność międzynarodowa, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), odgrywały kluczowe […]